Vizitarea, folosirea, sau si comandarea produselor/serviciilor de pe site-ul www.Claudia-Wotsch.ro implica acceptarea conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.

Website-ul www.Claudia-Wotsch.ro este proprietatea si administrat de WOTSCH MARIA CLAUDIA Î.I., avand urmatoarele date de identificare:

  • cod unic de identificare 30594177,
  • numar inregistrare in Registrul Comertului F40/3383/2012,
  • sediu social: Bucuresti, str. Banu Udrea, nr 12, sector 3,
  • Tel: 0746091449,
  • E-mail: claudia.wotsch@gmail.com (denumita in continuare „Întreprinzatorul”).

Utilizatorii prezentului website se obliga sa citeasca cu atentie prezentii Termeni si Conditii care au fost intocmiti cu respectarea legislatiei in vigoare aplicabile.

Navigarea pe paginile website-ului www.Claudia-Wotsch.ro echivaleaza cu citirea si intelegerea termenilor de mai jos de catre orice Utilizator.

Întreprinzatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari si/sau completari oricand cu privire la termenii si conditiile de utilizare a prezentului website, fara a se impune notificarea, orala si/sau in scris Utilizatorului, cu privire la modificarile si/sau completarile suferite. In cazul in care intre Întreprinzator si Utilizator apar diferende cu privire la termenii si conditiile prezentului website se vor lua in calcul Termenii si Conditiile aflate in vigoare la momentul diferendului.

 

1. Comertul electronic si protectia consumatorului

1.1. Prezentul website respecta dispozitiile in vigoare prevazute de Legea 365/2002 privind comertul electronic. Conform legii comertului electronic Întreprinzatorul reprezinta un furnizor de servicii care pune la dispozitia unui numar nedeterminat de persoane, prin mijloace electronice, servicii de coaching si alte produse online, in schimbul unui folos patrimonial.

1.2. Contractele incheiate prin prezentul website produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

1.3. In cazul in care intre Întreprinzator si Utilizator precum si intre Întreprinzator si oricare alta terta persoana ia nastere un litigiu cu privire la sau in legatura cu website-ul (de exemplu, dar fara a se limita la: utilizarea website-ului, serviciile furnizate prin intermediul website-ului), instanta competenta pentru solutionarea litigiului va fi cea de la sediul Întreprinzatorului.

1.4. Serviciile oferite de Întreprinzator Utilizatorilor sai, asimilati consumatorilor, respecta intocmai prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor.

 

2. Copyright

2.1. Continutul website-ului www.Claudia-Wotsch.ro (care cuprinde, de exemplu, dar fara a se limita la: imagini, texte, draft-uri de contracte, elemente de grafica web, scripturi, software) este integral in proprietatea Întreprinzatorului si este aparat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si legile conexe precum si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

2.2. Folosirea fara acordul Întreprinzatorului a oricaror elemente enumerate mai sus, enumerarea nefiind limitativa, se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

2.3. Întreprinzatorul poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa si clar determinata, un anumit continut al website-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul/continuturile definite si determinate, pentru o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis expres accesul acestor continuturi, fara a putea accesa alte continuturi ale website-ului www.Claudia-Wotsch.ro.

2.4. Utilizarea continutului in alte scopuri decat cele mentionate in documentul de acces, este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

 

3. Protectia datelor cu caracter personal si politica de confidentialitate

3.1. Datele personale apartinand Utilizatorului vor fi folosite de Întreprinzator exclusiv in scopul declarat al acestui website, respectiv: furnizarea de servicii de coaching. Informatiile furnizate de Utilizator vor fi folosite pentru a trimite acestuia confirmarea comenzilor, newsletter, buletinele informative periodice, recomandari personalizate etc.

3.2. Întreprinzatorul nu are obligatia de a se inscrie in Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal.

3.3. Întreprinzatorul nu va face publice si nu va vinde bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor sai.

3.4. Întreprinzatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

3.5. Scopul colectarii datelor este facturarea in vederea comertului electronic si a furnizarii de servicii.

3.6. In cazul refuzului furnizarii acestor date se va ajunge la imposibilitatea prestarii serviciilor. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Întreprinzator si nu sunt comunicate niciunui alt destinatar.

3.7. Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces la datele personale;

b) dreptul de interventie asupra datelor;

c) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a se adresa justitiei;

d) dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si sa solicite pe cale oficiala stergerea datelor.

3.8. Pentru exercitarea oricaror drepturi mentionate la literele a) – d) de mai sus, Utilizatorul va inainta Întreprinzatorului o cerere scrisa, semnata si datata, prin care ii solicita informatiile respective.

3.9. Comunicarea informatiilor solicitate se poate face fie la adresa Utilizatorului (notificata catre Întreprinzator cu ocazia utilizarii website-ului Întreprinzatorului) fie la o adresa solicitata in mod special de catre Utilizator (inclusiv prin posta electronica) sau prin serviciu de corepondenta care sa asigure primirea personala a acesteia.

3.10. Datele nu vor fi transferate in alte state. Daca unele dintre datele personale sunt incorecte, Utilizatorii pot trimite informatii exacte la adresa de email: Claudia@claudia-wotsch.ro. Codul Numeric Personal furnizat va fi folosit exclusiv pentru facturare si nu va fi facut public.

3.11. Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Utilizatorilor NU sunt stocate in baza de date a website-ului www.Claudia-Wotsch.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. Întreprinzatorul nu este responsabila pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

 

4. Accesul la website – limite

4.1. Nici utilizatorii inregistrati si nici alte terte persoane, care nu se afla in relatii contractuale cu Întreprinzatorul, nu au dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral website-ul, de a-l reproduce partial sau integral, de a-l copia sau de a-l exploata in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Întreprinzatorului. Vizitatorii pot accesa website-ul fara a-si lasa datele personale. Pentru o buna functionare, website-ul poate seta cookies.

4.2. Navigarea pe website implica acceptul dumneavoastra pentru folosirea de cookie-uri (mici fisiere stocate in computerul dumneavoastra pentru memorarea preferintelor Utilizatorilor). Website-ul www.Claudia-Wotsch.ro poate folosi atat cookie-uri temporare (de sesiune) cat si cookie-uri persistente (ce raman si dupa ce inchideti browser-ul pentru vizitele ulterioare pe website si care pot fi indepartate urmand instructiunile corespunzatoare browser-ului dumneavoastra). Aceste fisiere sunt folosite pentru controlul calitatii, validarea sau pastrarea preferintelor si a altor configurari legate de sesiunea dvs de navigare. Pentru crearea unui cont pe website-ul www.Claudia-Wotsch.ro, Utilizatorul este obligat sa foloseasca o adresa de e-mail valida. Întreprinzatorul poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata furnizarea de informatii neconforme cu realitatea sau folosirea serviciilor intr-un mod neconform cu uzantele normale de catre Utilizator.

4.3. Întreprinzatorul isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs. Pentru promotii bazate pe crearea unui nou cont de utilizator sau abonarea la newsletter este interzisa crearea de catre un utilizator de conturi multiple false, pentru a beneficia de mai multe reduceri sau de o reducere cumulata mai mare decat cea comunicata. Întreprinzatorul isi rezerva dreptul de a anula conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiei, pentru aceste tentative de frauda.

4.4. Atunci cand  un Utilizator isi creeaza un cont pe www.Claudia-Wotsch.ro accepta primirea de newslettere si alerte din partea Întreprinzatorului. Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. Întreprinzatorul va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

 

5. Raspunderea Întreprinzatorului si a Utilizatorilor

5.1. Orice link-uri catre alte website-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Întreprinzatorul nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri.

5.2. Prin dezactivarea newsletter-elor sau a alertelor, Utilizatorii nu renunta implicit si la acceptul dat pentru Termenii si Conditiile website-ului www.Claudia-Wotsch.ro

6. Limitele raspunderii

6.1. Utilizarea pe www.Claudia-Wotsch.ro a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. Întreprinzatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea informatiilor sau a serviciilor achizitionate prin intermediul website-ului nostru. Întreprinzatorul actualizeaza permanent securitatea website-ului si a mijloacelor sale de comunicare pentru www.Claudia-Wotsch.ro, insa nu garanteaza ca acestea nu pot avea virusi. Informatiile incluse pe www.Claudia-Wotsch.ro sunt puse la dispozitia Utilizatorului cu buna credinta, din surse pe care Întreprinzatorul le considera a fi de incredere.

6.2. In situatia in care vreunul dintre articolele publicate pe website sau orice alta informatie intra sub incidenta Legii dreptului de autor, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt la cunostinta Întreprinzatorului la adresa de email: Claudia@claudia-wotsch.ro, pentru a putea lua masurile legale care se impun.

6.3. Informatiile pot fi reproduse exclusiv pentru uz personal. Pentru informatiile sau datele considerate de interes general, care ar putea aparea in presa, Întreprinzatorul trebuie sa isi exprime acordul  prealabil, in scris, in vederea publicarii acestora.

 

7. Comunicarea prin intermediul website-ului www.Claudia-Wotsch.ro

7.1. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. Întreprinzatorul nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la niciun fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

7.2. Persoanele care s-au inregistrat pe www.Claudia-Wotsch.ro pot face comentarii si orice alte comunicari, pot sa transmita sugestii, intrebari sau informatii, cu respectarea urmatoarelor conditii: limbajul acestora sa fie civilizat, iar continutul comunicarilor sa nu fie ilicit, obscen, amenintator, defaimator, sa nu tulbure in niciun fel viata privata a altor persoane, sa nu incalce drepturile de proprietate intelectuala, sa nu contina virusi, sa nu serveasca unor campanii de promovare care nu au legatura cu www.Claudia-Wotsch.ro, sa nu fie e-mail-uri in masa ori orice alta forma de spam.

 

7.3. In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc., formulate de Utilizatori, Întreprinzatorul va considera ca respectivul Utilizator garanteaza originalitatea lor si acorda www.Claudia-Wotsch.ro si afiliatilor/asociatilor sai dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau il transmite pe website, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii niciunei terte entitati fizice si/sau juridice.

 

8. Tentativa de frauda si frauda

8.1. Întreprinzatorul nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/email etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate atrage raspunderea Întreprinzatorului pentru niciun fel de prejudiciu.

8.2. Pentru evitarea unor situatii neplacute si pentru incercarea de minimalizare a riscurilor, Utilizatorul va informa de indata Întreprinzatorul despre orice astfel de tentative de frauda folosind in acest sens datele de contact email: Claudia@claudia-wotsch.ro, telefon: 0746 091449.

8.3. Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Utilizatorilor Întreprinzatorului, alterarea continutului website-ului www.Claudia-Wotsch.ro, incercarea de afectare a performantelor serverelor Întreprinzatorului) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

9. Forta majora

9.1. Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (totala si/sau partiala) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

9.2. Daca in termen de 10 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese.

10. Prevederi finale

10.1. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.2. Odata cu lansarea comenzii si achizitionarea serviciilor, Utilizatorul accepta neconditionat Termenii si Conditiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu a unui contract valabil incheiat.

error: Alert: Content is protected !!